جلسه دفاعیه درس پروژه راه در تاریخ های 29/03/93 و 19/04/93 از ساعت 10 الی 12 می باشد

آندسته از دانشجویانی که دروس کارآموزی و پروژه را با استاد فرهادی اخذ نموده اند می بایست در روز پنجشنبه مورخ 29/03/93 جهت تحویل، تعیین و بررسی موضوع خود مراجعه نمایند

جزوه درس نصب و تعمیر استاد داوودی را می توانید از اینجا دانلود کنید.جزوه طراحی قالب استاد رستمی نسب را می توانید از اینجا دانلود کنید.
 بخش دسته بندی قالب3 حذف می باشد.جزوه آزمایشگاه فیزیک استاد بیگی را میتوانید از اینجا دانلود کنید.بر اساس مصوبات جلسه شورای آموزشی ، دانشجویان عزیز موظف به رعایت نکات ذیل می باشند:

۱- حذف پزشکی : دانشجو حداکثر ۲ بار در طول تحصیل و با تایید پزشک معتمد می تواند حذف پزشکی انجام دهد.

۲- پیشنیازی و هم نیازی : دانشجو فقط یک بار و فقط در ترم آخر با تایید مدیرگروه می تواند درس پیشنیاز را هم نیاز کند.

۳- کلیه دانشجویان مقطع کاردانی می بایست درس جمعیت و تنظیم خانواده را بگذرانند.

*** دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی می باشند می توانند درس جمعیت و تنظیم خانواده را در ترم تابستان بگذرانند. ***

 » پروژه راه (استاد کنگانی) ( چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 )
» کارآموزی و پروژه(استاد فرهادی) ( چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 )
» جزوه نصب و تعمیر ( شنبه هجدهم آبان 1392 )
» جزوه طراحی قالب ( شنبه هجدهم آبان 1392 )
» جزوه آزمایشگاه فیزیک استاد بیگی ( شنبه یازدهم آبان 1392 )
» مصوبات شورای آموزشی ( چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 )